close
Nowości

Jak się reklamować w XXI wieku? Pomimo że tradycyjne formy reklamy, takie jak...read more Dysponowanie stroną, która jest często odwiedzana przez użytkowników to mar...read more Już niebawem powstanie twoja nowa strona? Wybór padł na Word Press, jako plat...read more Chciałbyś mieć stronę internetową, którą można samodzielnie administrowa...read more

Zniesienia Fibonacciego na wykresie

Ciąg liczb Fibonacciego to narzędzie, którego używają inwestorzy na całym świecie. Na czym polegają zniesienia Fibonacciego? Jak są u używane przez inwestorów?

Zniesienia Fibonacciego

W inwestycjach liczby Fibonacciego są zazwyczaj używane na dwa sposoby; jako poziomy docelowe ceny w czasie (poziomie) lub jako zniesienia wyznaczające poziom cen w pionie.
Leonardo Fibonacci był znanym włoskim matematykiem, który stworzył ciąg liczb posiadających pewne własności. Te liczby często występują w sposób samoistny w naturze, stanowią doskonałe odwzorowanie proporcji. Określony ciąg liczbowy przedstawia się w ten sposób; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. Natomiast Interesująca nas liczba powstaje poprzez zsumowanie dwóch poprzednich liczb, przykładowo: 34+55=89; 2+3=5; 5+8=13 i tak dalej. Kolejną właściwością ciągu jest to, że podzielenie liczby przez następną w ciągu daje wynik podobny do wartości 0,618 (np. 89/144=0,618), a podzielenie przez poprzednią liczbę daje wynik około 1,618 (np. 55/34=1,617). Takie właściwości są najistotniejsze w tym ciągu liczbowym.

Wykorzystanie zniesień Fibonacciego

Inwestorzy zazwyczaj używają tych zniesień do oznaczania oporów i wsparć oraz miejsc docelowych, gdzie realizuje się zyski i zlecenia obronne typu Stop loss. Okazuje się, że rynek często schodzi trochę poniżej 38,2 lub 61,8 (procentowe zniesienie poprzedzającej fali), następnie dochodzi do odbicia i kontynuowania ruchu wcześniejszego. Takie zagrożenia zdarzają się niezwykle często, dlatego warto zwracać na nie uwagę. Często dochodzi także do takich sytuacji, gdzie rynek wybija się ponad ważny szczyt, a następnie schodzi poniżej tego poziomu – tworzy formację podobną do szczytu podwójnego. Analizując takie powtarzające się zachowania na rynku, można wykorzystać liczby Fibonacciego, aby wyznaczyć poziom oporu i wsparcia.

Zniesienie Fibonacciego używa się głównie na rynku Forex – dochodzi tu do setek transakcji każdego dnia. Dotyczy ona wymiany walut, a jego zaletą jest ogromna płynność, dlatego inwestorzy bardzo chętnie korzystają z tego rynku. Zniesienia Fibonacciego dotyczą pewnego ciągu liczbowego, który charakteryzuje się określonymi cechami. Pomaga on inwestorom oznaczyć poziomy wsparcia i oporu.

Story Page