close
Nowości

Jak się reklamować w XXI wieku? Pomimo że tradycyjne formy reklamy, takie jak...read more Dysponowanie stroną, która jest często odwiedzana przez użytkowników to mar...read more Już niebawem powstanie twoja nowa strona? Wybór padł na Word Press, jako plat...read more Chciałbyś mieć stronę internetową, którą można samodzielnie administrowa...read more

Wspomaganie przedsiębiorstw

Systemy ERP to zintegrowane systemy informatyczne służące do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem bądź grupy współdziałających ze sobą przedsiębiorstw, dzięki gromadzeniu danych oraz wykonywaniu na nich operacji. Głównymi rodzajami systemów ERP są systemy modułowe i systemy zintegrowane. Modułowe składają się z niezależnych, ale współpracujących ze sobą aplikacji. Systemy zintegrowane składają się z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej. Nie występuje tu żadna wymiana danych pomiędzy modułami, a wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym.

 

Systemy ERP to rozwinięcie systemów MRP II. Ich podstawowym elementem jest baza danych, która zwykle jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zazwyczaj obejmują takie obszary, jak magazynowanie i zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, obsługa produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka.

Systemy CRM to systemy informatyczne, które automatyzują i wspomagają procesy na styku klient – organizacja w zakresie pozyskania i utrzymania klienta. Systemy te wspomagają pracę działów: marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zarządu. Systemy CRM składają się z trzech rodzajów systemów: interaktywnego, operacyjnego i analitycznego. System interaktywny ma za zadanie zapewnić uniezależnienie standardu obsługi klienta od kanału komunikacji. System operacyjny ma za zadanie gromadzenie i udostępnianie wszystkich informacji o kliencie, które pozwalają na jego wszechstronną i pełną obsługę. Systemy te obejmują trzy grupy funkcjonalności: marketing, sprzedaż i wsparcie techniczne.

 

Analityczne systemy CRM dokonują natomiast wszechstronnych analiz danych o klientach, takich jak np. wielowymiarowa segmentacja klientów, analiza wartości klientów, analiza lojalności czy analiza koszykowa. Wykorzystuje się przy tym techniki eksploracji danych, które pochodzą z różnych źródeł.

Story Page