close
Breaking news

Jak się reklamować w XXI wieku? Pomimo że tradycyjne formy reklamy, takie jak...read more Dysponowanie stroną, która jest często odwiedzana przez użytkowników to mar...read more Już niebawem powstanie twoja nowa strona? Wybór padł na Word Press, jako plat...read more Chciałbyś mieć stronę internetową, którą można samodzielnie administrowa...read more

Tomografia komputerowa a rezonans magnetyczny

Tomografia komputerowa a rezonans magnetyczny

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny bardzo często w ocenie pacjentów są badaniami, które dają ten sam obraz, ten sam wynik. Jednak – praktyka lekarska potwierdza, że są to raczej badania, których wyniki wzajemnie się uzupełniają. Stąd czasem doświadczony lekarz wie co lepiej warto zrobić – tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny.

Planowo albo w razie zagrożenia życia

Tomografia często bywa zlecana w szpitalu, kiedy przyjmuje się pacjenta z wypadku, z urazem, na przykład głowy. Wtedy bardzo szybko trzeba zobaczyć, co dzieje się z pacjentem, co dzieje się w środku organizmu. Tomografia to najprostsze rozwiązanie dające najwięcej odpowiedzi na trudne pytania. Jednak tomografię wykonuje się też w trybie planowym, a nie pilnym, trzeba trzeba poznać przyczynę na przykład przewlekłego bólu głowy. W takim trybie pacjent czeka na badanie w kolejce.

Promieniowanie rentgenowskie

Różnice pomiędzy tomografią komputerową a rezonansem magnetycznym dotyczą samego sposobu działania. Tomografia jest badaniem radiologicznym, a rezonans wykorzystuje działanie fal radiowych. Tomografię oznacza się skrótem TK albo CT, a rezonans magnetyczny skrótem MR. Jeśli chodzi o szkodliwość badań – lekarz zlecający badania zawsze stawia ponad wszystko dobro pacjenta. Rezonans uznawany jest całkowicie pozbawiony szkodliwości, ponieważ nie występuje tutaj narażenie człowieka na promieniowanie rentgenowskie – a takie promieniowanie rentgenowskie  występuje przy badaniu tomografem.

Paniczny strach

Zarówno w przypadku tomografii, jak i w przypadku rezonansu, pacjent wjeżdża do specjalnej tuby. U osób z klaustrofobią, może to być nieprzyjemne doznanie. Zawsze personel medyczny ma obowiązek zaopiekować się osobami, które szczególnie boją się badania. Często spokój personelu i próba uspokojenia pacjenta dają dobre rezultaty. Czasem jednak przeprowadzenie badania staje się niemożliwe, ponieważ sam pacjent wpada w panikę i przerywa badanie. Wtedy trzeba rozważyć alternatywy na przykład badanie rezonansem w znieczuleniu ogólnym.

Story Page