close
Nowości

Jak się reklamować w XXI wieku? Pomimo że tradycyjne formy reklamy, takie jak...read more Dysponowanie stroną, która jest często odwiedzana przez użytkowników to mar...read more Już niebawem powstanie twoja nowa strona? Wybór padł na Word Press, jako plat...read more Chciałbyś mieć stronę internetową, którą można samodzielnie administrowa...read more

Czy potrzebny jest nam szerszy dostęp do broni palnej?

Dostęp do broni palnej, nie tylko w Polsce, ale również i większości cywilizowanych krajów, od lat jest przedmiotem nieustającej debaty polityków, filozofów i specjalistów od bezpieczeństwa.

Z jednej strony mówi się o wolności obywatelskiej, prawie do obrony siebie, swojej rodziny i majątku przed napastnikiem, z drugiej natomiast o potencjalnych zagrożeniach jakie może rodzić upowszechnienie się posiadania broni palnej.

 

Oczywiście nie sposób odmówić racji żadnej ze stron, bowiem argumenty przemawiające zarówno nad rozszerzeniem dostępu do broni, jak i za jego dalszym ograniczaniem nie są bezpodstawne. Sprawa nie jest więc prosta i stanowi niełatwy orzech do zgryzienia dla ustawodawcy.

Istnieją grupy w krajów, w których dostęp do broni jest na tyle swobodny, że właściwie każdy obywatel może ją posiadać i nosić. Przykładem może być tu USA, Kanada, czy choćby Szwajcaria. O ile w Stanach Zjednoczonych notuje się znaczny odsetek przestępstw z użyciem broni palnej to w pozostałych krajach jest on raczej niski, nie można więc na tej podstawie wyciągnąć wniosku dotyczącego wzrostu przestępczości w związku z dużym dostępem obywateli do tego środka obronnego.

 

Polska z kolei należy do grupy państw, w których nawet broń bocznego zapłonu, czyli raczej do celów sportowych, jest niemal niemożliwa do zdobycia. Uzyskanie pozwolenie na broń poprzedzone jest koniecznością wypełnienia wielu procedur mających dać pewność, że nie wykorzystamy jej do niecnych celów. Najgorsza jest jednak konieczność wykazania, że naprawdę potrzebujemy broni palnej do jakichś celów, a zasadność tego jest oceniana chyba na podstawie widzi mi się władz. Najprościej jest uzyskać pozwolenie na broń centralnego zapłonu, która ma być używana do polowań lub do obrony w bardzo konkretnym celu. Właściciel kantoru dużo prościej uzyska pozwolenie niż każdy inny, przeciętny obywatel.

Nawet w przypadku jeśli przeciętny Kowalski czuje się zagrożony i jest to zagrożenie realne, to prędzej dostanie policyjną ochronę niż prawo do posiadania broni.

Story Page